Abonnement

De feitelijke inhoud van de kennisbank ‘In Control!’ is alleen toegankelijk voor abonnees. Alleen de homepage en algemene pagina’s zijn vrij toegankelijk. Iedere organisatie en ieder individu kan zich abonneren. Er vindt geen enkele vorm van screening plaats. Het staat abonnees vrij om artikelen binnen de eigen organisatie te verspreiden. Ook verspreiding buiten de eigen organisatie is toegestaan, maar in dat geval dient nadrukkelijk bronvermelding plaats te vinden. Een abonnement op ‘In Control!’ kost € 99. Het kent een geldigheidsduur van één jaar, te rekenen vanaf het moment waarop het abonnementsgeld is voldaan.  Na elf maanden ontvangen abonnees een mail waarin wordt gevraagd of zij hun abonnement, wederom voor de duur van een jaar, willen voortzetten. (Dit past geheel in de huidige opvattingen over consumentenbescherming.) Tegelijkertijd kan een eventuele tariefaanpassing gecommuniceerd worden. Interessante geste voor leden van de bdKO Leden van de bdKO, de beroepsvereniging van directeuren in de kinderopvang, krijgen bij het afsluiten van een abonnement een risicoscan ten geschenke ter waarde van € 250. Nu inschrijven  
Select a Subscription

We have the following subscriptions available for our site. To join, simply click on the Sign Up button and then complete the registration details.

Abonnees
Voor ondernemers en bestuurders van kinderopvangorganisaties die graag ‘In control’ zijn
Bezoekers
Voor ondernemers en bestuurders van kinderopvangorganisaties

Reacties zijn gesloten.