Inhoud

Binnen de rubrieken Risicomanagement, Crisismanagement en Business Continuity Management zijn er verschillende aandachtgebieden en specifieke thema’s om te belichten. Hieronder vindt u een compact overzicht.

1. Aandachtsgebieden

 • Algemeen management (hoog, midden en werkvloer+) en bedrijfsvoering
 • HRM
 • Financiën
 • ICT
 • Facilitair/logistiek
 • Juridisch
 • Marketing en communicatie

2. Specifieke thema’s

 • Maatschappij, politiek & bestuur
 • Pedagogiek en didactiek
 • Veiligheid
 • Governance en toezicht
 • Fusies
 • Overnames
 • Afstoting van activiteiten en inkrimping
 • Joint-ventures en andere samenwerkingsvormen

Reacties zijn gesloten.