Uitgever en redactie

Uitgever en initiatiefnemer Ilmar Woldring kan bogen op veel relevante ervaring, zowel op uitgeef- als redactioneel gebied. Hij kent de sector goed, onder andere dankzij advieswerk voor het Waarborgfonds Kinderopvang (1999-2002), en publiceerde in 2003 bij Elsevier (inmiddels Reed Business geheten) het boek ‘Crisismanagement in de kinderopvang; stimulans voor veiligheid en continuïteit’. Sinds 2009 is Ilmars adviesbureau Iwécom preferred supplier van de bdKO, de beroepsvereniging van directeuren in de kinderopvang, op het gebied van crisismanagement en crisiscommunicatie. Ilmar combineert zijn rol als uitgever met die van hoofdredacteur.

De uitgever acht zich in hoge mate verantwoordelijk voor de geboden inhoud. Het zoeken en instrueren van geschikte kennispartners krijgt dan ook veel aandacht. Bewezen expertise op het gebied van risico- en crisismanagement is daarbij het kerncriterium. Van inhoudelijk belang is dat kennispartners worden geacht objectief te communiceren, dus met pro’s en contra’s. Hun bijdragen mogen dus geen pure pr-uitingen zijn. Opinies zijn toegestaan, mits gefundeerd. Hierbij komt bovendien dat de redactie zich het recht voorbehoudt om, waar gewenst, bijvoorbeeld door middel van een naschrift nuancerend commentaar te leveren. Uiteraard worden alle artikelen vóór plaatsing kritisch geredigeerd, mede op geleide van de bevindingen van meelezers.

Reacties zijn gesloten.